Marof

Splošni pogoji poslovanja

Rezervacija

Rezervacijo lahko potrdite s plačilom s kreditno kartico ali z vnaprejšnjem plačilom na naš transakcijski račun in velja do 12.00 ure na dan prihoda.

V primeru potrjene rezervacije s kreditno kartico bo le-ta samodejno bremenjena, in sicer na dan rezervacije v višini celotnega zneska rezervacije. 

Cene za nastanitev vključujejo DDV,  ne pa tudi turistične takse, ki bo za vse dni nastanitve obračunana naknadno. Za obračun nastanitve, takse in ostalih stroškov veljajo cene, ki so bile potrjene v času nastanka rezervacije.

Če bi želeli prestaviti datum rezervacije na nov termin, vam tega ne bomo zaračunali, v kolikor bo le-ta na voljo.  

Vsaka odpoved rezervacije mora biti v pisni obliki in začne veljati, ko jo prejmemo prek našega spletnega sistema ali e-mailu oz. osebno v pisni obliki. Predlagamo vam, da se odločite za zavarovanje rizika odpovedi.

Pridržujemo si pravico do zavrnitve rezervacije in v posebnih okoliščinah pravico do preklica, prilagoditve ali spreminjanja vašega aranžmaja. Če moramo rezervacijo preklicati, prilagoditi ali spremeniti, se bomo po najboljših močeh potrudili, da vam ponudimo alternativno. Če naše alternativne ponudbe ne boste sprejeli, vam bomo vrnili ves položen denar.

V kolikor bi število oseb v naši nastanitvi presegalo število, navedeno v rezervaciji, lahko odslovimo celotno skupino.

V primeru neprihoda ali predčasnega odhoda lahko zaračunamo stroške v višini 100 % celotnega bivanja. Izjema je višja sila (smrt, naravna nesreča,  …).

 

Hišna pravila

Iz varnostnih razlogov boste ob prijavi na lokaciji naprošeni, da predložite veljaven identifikacijski dokument.

Prijazno vas prosimo, da v naših prostorih ne kadite. 

Hišni ljubljenčki niso dobrodošli.

Od gostov pričakujemo, da za sprotno osnovno čiščenje poskrbijo sami, končno čiščenje pa zagotovimo mi.

V primeru, da boste prostore pustili  v zelo slabem stanju, si pridružujemo pravico zaračunati dodatnih 160,00 EUR za kritje nastalih stroškov. Prav tako bo dodatno zaračunana tudi morebitna povzročena škoda v naših prostorih ali na posesti. Pridržujemo si pravico, in vi nas pooblaščate, da bremenimo vašo kreditno ali plačilno kartico za poplačilo morebitne škode (vključeno s čiščenjem), ki je nastala na našem posestvu oziroma v naših prostorih med vašim bivanjem  in tudi za vse naše predmete, ki bodo morebiti manjkali ali bili poškodovani ob vašem odhodu.

 

Odgovornost

Ne odgovarjamo za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo ali poškodovanje lastnine gostov ali osebne poškodbe (razen osebnih poškodb gostov, ki nastanejo neposredno zaradi hude malomarnosti naše družbe), ki na kakršen koli način nastanejo med bivanjem. Celotna odškodninska odgovornost naše družbe ne more presegati vrednosti naše vzajemne pogodbe.

Če v naših prostorih ali na posesti pride do kakšnih koli okvar ali poškodb, od vas pričakujemo, da nas o tem nemudoma obvestite ter  nam omogočite, da v doglednem času odpravimo težavo. Pridržujemo si pravico, da v primernem času in iz upravičenih razlogov, še posebej zaradi nujnih vzdrževalnih del, vstopimo v prostore na našem posestvu.

 

Splošno

Pridržujemo si pravico, da spremenimo ali odpovemo našo vzajemno pogodbo kadar koli za kakršen koli primer, če je to potrebno zaradi višje sile ali česar koli drugega, na kar nimamo vpliva. V tem primeru naše odpovedi povrnemo ves, že vplačan denar. Naša odgovornost je omejena zgolj na vrnitev pologa,  za kakršno koli drugo nastalo škodo ne odgovarjamo.

Za te splošne pogoje velja slovenska zakonodaja. Stranki se dogovorita za izključno pristojnost slovenskih sodišč.

 

Sporazum o splošnih pogojih prične veljati v trenutku, ko preko našega spletnega sistema ali elektronske pošte prejmemo vašo rezervacijo.